استاندار ایزو ۶۳۴۶ از طرف سازمان بین‌المللی استاندار سازی یا ایزو به عنوان استاندارد بین‌المللی کدگذاری و شناسایی بارگنج‌ها (کانتینر) ارائه شده است.

وب‌گاه انگلیسی ویکی‌پدیا