مرد ایرلندی گونه مدیترانه‌ای
مرد افغان گونه ایرانی
زن تاجیک گونه آلپین
مرد کاتالان گونه ایبریایی
مرد ارمنی گونه ارمنی
Bisharin man, Hamitic type
مرد دانمارکی گونه نوردیک
مرد هندو گونه آریایی

نژاد قفقازی یک گونه همگانی از ریخت است که همه یا برخی از مردم اروپا، شمال و شاخ آفریقا، آسیای میانه، آسیای غربی و آسیای جنوبی را در برمی‌گیرد. این واژه در انسان‌شناسی زیستی برای بسیاری از مردم این بخش‌ها بدون در نظر گرفتن لزوماً رنگ پوستشان بکار رفته است. نخستین بار در اوایل دانش ژنتیک و انسان شناسی برای معرفی یکی از گونه‌های اصلی نژادی انسان معرفی شد. اگرچه درستی این نظریه توسط بسیاری از انسان‌شناسان مورد تردید و منازعه قرار گرفته است ولی نژاد قفقازی به عنوان یک طبقه زیست‌شناسی همچنان استفاده می‌شود؛ به ویژه در رشته انسان‌شناسی پزشکی قانونی.